درباره ما

دکتر علی مظفری


کلینیک تخصصی دندانپزشکی دکتر علی مظفری یکی از مجهزترین مراکز دندانپزشکی در سطح استان میباشد و ایشان با همکاری تیم متخصص و متعهد و دانشگاهی آماده خدمتگذاری و ارائه ی خدمات دندانپزشکی به شما عزیزان میباشد. لازم به ذکر است کلیه موارد سـاخت دنـدان در ایـــن مرکـز توسـط مـاشـیـن انجـام می گـیرد.


ساعات کاری

شنبه : ۹ تا ۲۱
یکشنبه : ۹ تا ۲۱
دوشنبه : ۹ تا ۲۱
سه شنبه : ۹ تا ۲۱
چهارشنبه : ۹ تا ۲۱
پنجشنبه : ۹ تا ۱۴